Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

  • Zakres: udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Pediatrii

  • Zakres: udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy