Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje Informatyka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika:
Stanowisko – Informatyk

Wymaganie: wykształcenie-wyższe informatyczne
Przykładowy zakres obowiązków:
Sprawowanie nadzoru nad działaniem sieci komputerowej.
Pomoc oraz szkolenie pracowników w zakresie oprogramowania i sprzętu.
Wdrażanie, aktualizacja oraz nadzór nad działaniem oprogramowania komputerowego.
Analiza potrzeb Szpitala w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel.: 85 81 42 438