Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Zakres: udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie đwiadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Edytowano 27.04.2018