Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie poradni nefrologicznej

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia

Edytowano 16.04.2018

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Edytowano 19.04.2018