Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: wykonywanie badań echokardiograficznych, udzielanie świadczeń w Oddziale Wewnętrznym i Geriatrii, udzielanie świadczeń w Oddziale Pediatrii.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - wzór umowy

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcie

Edytowano 21.12.2017