Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: Położnictwo i ginekologia - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnia położniczo-ginekologiczna

Ogłoszenie

 

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Załącznik nr 1

Edytowano 29.11.2017