Plan zamówień publicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na rok 2021