Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje