Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów,dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/7/2019/PN)

Edytowano 19.04.2019

Edytowano 25.04.2019

Edytowano 30.04.2019

Edytowano 06.05.2019

Edytowano 23.05.2019

Edytowano 03.07.2019