SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:


konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie udzielania świadczeń w:

  • Poradni Położniczo-Ginekologicznej
  • Poradni Urazowo-Ortopedycznej